ACDA là gì? Nghĩa của từ acda

ACDA là gì?

ACDA“Arms Control & Disarmament Agency” trong tiếng Anh.

ACDA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACDA“Arms Control & Disarmament Agency”.

Arms Control & Disarmament Agency: Cơ quan Kiểm soát và Giải trừ Vũ khí.

Giải thích ý nghĩa của ACDA

ACDA có nghĩa “Arms Control & Disarmament Agency”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Kiểm soát và Giải trừ Vũ khí”.