ACDC là gì? Nghĩa của từ acdc

ACDC là gì?

ACDC“Alternating Current Direct Current” trong tiếng Anh.

ACDC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACDC“Alternating Current Direct Current”.

Alternating Current Direct Current: Dòng điện một chiều xoay chiều.

Giải thích ý nghĩa của ACDC

ACDC có nghĩa “Alternating Current Direct Current”, dịch sang tiếng Việt là “Dòng điện một chiều xoay chiều”.