ACF là gì? Nghĩa của từ acf

ACF là gì?

ACF“Administration for Children and Families” trong tiếng Anh.

ACF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACF“Administration for Children and Families”.

Administration for Children and Families: Quản lý Trẻ em và Gia đình.

Một số kiểu ACF viết tắt khác:

American Car and Foundry: Xe hơi và xưởng đúc của Mỹ.

American Culinary Federation: Liên đoàn ẩm thực Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của ACF

ACF có nghĩa “Administration for Children and Families”, dịch sang tiếng Việt là “Quản lý Trẻ em và Gia đình”.