ACHT là gì? Nghĩa của từ acht

ACHT là gì?

ACHT“Average Call Hold Time” trong tiếng Anh.

ACHT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACHT“Average Call Hold Time”.

Average Call Hold Time: Thời gian giữ cuộc gọi trung bình.

Giải thích ý nghĩa của ACHT

ACHT có nghĩa “Average Call Hold Time”, dịch sang tiếng Việt là “Thời gian giữ cuộc gọi trung bình”.