ACL là gì? Nghĩa của từ acl

ACL là gì?

ACL“Access Control List” trong tiếng Anh.

ACL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACL“Access Control List”.

Access Control List: Danh sách điều khiển truy cập.

Một số kiểu ACL viết tắt khác:

Anterior cruciate ligament: Dây chằng chéo trước.

Atlantic Coast Line Railroad: Đường sắt Bờ biển Đại Tây Dương.

Giải thích ý nghĩa của ACL

ACL có nghĩa “Access Control List”, dịch sang tiếng Việt là “Danh sách điều khiển truy cập”.