ACLU là gì? Nghĩa của từ aclu

ACLU là gì?

ACLU“American Civil Liberties Union” trong tiếng Anh.

ACLU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACLU“American Civil Liberties Union”.

American Civil Liberties Union: Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ.

Một số kiểu ACLU viết tắt khác:

American Communist Lawyers Union: Liên đoàn Luật sư Cộng sản Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của ACLU

ACLU có nghĩa “American Civil Liberties Union”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ”.