ACP là gì? Nghĩa của từ acp

ACP là gì?

ACP“Accept” trong tiếng Anh.

ACP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACP“Accept”.

Accept: Đồng ý.
Chấp nhận, bằng lòng, ưng thuận.

Một số kiểu ACP viết tắt khác:

African, Caribbean and Pacific Group of States: Nhóm các quốc gia Châu Phi, Caribe và Thái Bình Dương.

Air Control Point: Điểm kiểm soát không khí.

Automatic Colt Pistol: Súng lục Colt tự động.

Accessory gland protein: Protein tuyến phụ.

Acampe.
Một chi của loài hoa phong lan, thường được viết thành "Acp".

Acyl carrier protein.

Acepromazine.
Tên loại thuốc chống loạn thần.

IBM Airline Control Program: Chương trình Kiểm soát Hàng không IBM.
Tên hệ điều hành phần mềm của IBM.

Automatic and Controlled Processes: Quy trình tự động và được kiểm soát.

Average CPU power: Công suất CPU trung bình.

Algebra of Communicating Processes: Đại số của các quá trình giao tiếp.

Giải thích ý nghĩa của ACP

ACP có nghĩa “Accept”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng ý”.

Từ này được nhiều người dùng trên mạng xã hội (facebook) và trong các ứng dụng nhắn tin. Nó thường mang nghĩa là "chấp nhận kết bạn" từ lời mời kết bạn của ai đó, hoặc việc chấp nhận vào một nhóm (hội, cộng đồng, diễn đàn) nào đó.

Ở các ứng dụng khác như tiktok, instagram, zalo... thì acp cũng có thể dễ dàng được bắt gặp, chứ không chỉ xuất hiện riêng trong lời nhắn hoặc các bình luận trên facebook .