ACRA là gì? Nghĩa của từ acra

ACRA là gì?

ACRA“Accounting and Corporate Regulatory Authority” trong tiếng Anh.

ACRA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACRA“Accounting and Corporate Regulatory Authority”.

Accounting and Corporate Regulatory Authority: Cơ quan Quản lý doanh nghiệp và kế toán.

Một số kiểu ACRA viết tắt khác:

Acriflavine resistance protein A: Protein kháng acriflavine A.

Australian Cultivar Registration Authority: Cơ quan đăng ký giống cây trồng của Úc.

All-Channel Receiver Act: Đạo luật bộ thu tất cả các kênh.

American Car Rental Association: Hiệp hội cho thuê ô tô Hoa Kỳ.

Application Crash Reports for Android: Báo cáo sự cố ứng dụng dành cho Android.

Australian Commercial Radio Award: Giải thưởng Đài Phát thanh Thương mại Úc.

Giải thích ý nghĩa của ACRA

ACRA có nghĩa “Accounting and Corporate Regulatory Authority”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Quản lý doanh nghiệp và kế toán”.