ACRI là gì? Nghĩa của từ acri

ACRI là gì?

ACRI“African Crisis Initiative” trong tiếng Anh.

ACRI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACRI“African Crisis Initiative”.

African Crisis Initiative: Sáng kiến ​​Khủng hoảng Châu Phi.

Giải thích ý nghĩa của ACRI

ACRI có nghĩa “African Crisis Initiative”, dịch sang tiếng Việt là “Sáng kiến ​​Khủng hoảng Châu Phi”.