ACRT là gì? Nghĩa của từ acrt

ACRT là gì?

ACRT“Advanced Concepts Research Tool simulator” trong tiếng Anh.

ACRT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACRT“Advanced Concepts Research Tool simulator”.

Advanced Concepts Research Tool simulator: Trình mô phỏng công cụ nghiên cứu khái niệm nâng cao.

Giải thích ý nghĩa của ACRT

ACRT có nghĩa “Advanced Concepts Research Tool simulator”, dịch sang tiếng Việt là “Trình mô phỏng công cụ nghiên cứu khái niệm nâng cao”.