ACSC là gì? Nghĩa của từ acsc

ACSC là gì?

ACSC“Army Command and Staff College” trong tiếng Anh.

ACSC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACSC“Army Command and Staff College”.

Army Command and Staff College: Trường Cao đẳng Chỉ huy và Tham mưu Quân đội.
các quốc gia khác nhau.

Giải thích ý nghĩa của ACSC

ACSC có nghĩa “Army Command and Staff College”, dịch sang tiếng Việt là “Trường Cao đẳng Chỉ huy và Tham mưu Quân đội”.