ACV là gì? Nghĩa của từ acv

ACV là gì?

ACV“Armoured Combat Vehicle” trong tiếng Anh.

ACV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACV“Armoured Combat Vehicle”.

Armoured Combat Vehicle: Xe chiến đấu bọc thép.

Giải thích ý nghĩa của ACV

ACV có nghĩa “Armoured Combat Vehicle”, dịch sang tiếng Việt là “Xe chiến đấu bọc thép”.