ADAT là gì? Nghĩa của từ adat

ADAT là gì?

ADAT“Alesis Digital Audio Tape” trong tiếng Anh.

ADAT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ADAT“Alesis Digital Audio Tape”.

Alesis Digital Audio Tape: Alesis Digital Audio Tape.
định dạng ghi âm.

Giải thích ý nghĩa của ADAT

ADAT có nghĩa “Alesis Digital Audio Tape”, dịch sang tiếng Việt là “Alesis Digital Audio Tape”.