ADB là gì? Nghĩa của từ adb

ADB là gì?

ADB“Asian Development Bank” trong tiếng Anh.

ADB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ADB“Asian Development Bank”.

Asian Development Bank: Ngân hàng phát triển châu Á.

Giải thích ý nghĩa của ADB

ADB có nghĩa “Asian Development Bank”, dịch sang tiếng Việt là “Ngân hàng phát triển châu Á”.