ADC là gì? Nghĩa của từ adc

ADC là gì?

ADC“Aide De Camp” trong tiếng Anh.

ADC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ADC“Aide De Camp”.

Aide De Camp: Trại phụ tá.

Một số kiểu ADC viết tắt khác:

U.S. Air Defense Command: Bộ Tư lệnh Phòng không Hoa Kỳ.
1946–1992.

Apple Display Connector: Kết nối màn hình Apple.

Program Against Digital Counterfeiting of Currency: Chương trình chống làm giả tiền tệ kỹ thuật số.

Giải thích ý nghĩa của ADC

ADC có nghĩa “Aide De Camp”, dịch sang tiếng Việt là “Trại phụ tá”.