ADD là gì? Nghĩa của từ add

ADD là gì?

ADD“Analog Digital Digital” trong tiếng Anh.

ADD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ADD“Analog Digital Digital”.

Analog Digital Digital: Kỹ thuật số Analog Digital.
chất lượng CD.

Một số kiểu ADD viết tắt khác:

Attention-Deficit Disorder: Rối loạn giảm chú ý.

Administration on Developmental Disabilities: Quản lý về Khuyết tật Phát triển.

Giải thích ý nghĩa của ADD

ADD có nghĩa “Analog Digital Digital”, dịch sang tiếng Việt là “Kỹ thuật số Analog Digital”.