ADRG là gì? Nghĩa của từ adrg

ADRG là gì?

ADRG“Arc-second raster chart Digitized Raster Graphics” trong tiếng Anh.

ADRG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ADRG“Arc-second raster chart Digitized Raster Graphics”.

Arc-second raster chart Digitized Raster Graphics: Biểu đồ raster vòng cung giây Đồ họa Raster Số hóa.

Giải thích ý nghĩa của ADRG

ADRG có nghĩa “Arc-second raster chart Digitized Raster Graphics”, dịch sang tiếng Việt là “Biểu đồ raster vòng cung giây Đồ họa Raster Số hóa”.