ADS là gì? Nghĩa của từ ads

ADS là gì?

ADS“Active Denial System” trong tiếng Anh.

ADS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ADS“Active Denial System”.

Active Denial System: Hệ thống từ chối chủ động.

Một số kiểu ADS viết tắt khác:

Astrophysics Data System: Hệ thống Dữ liệu Vật lý Thiên văn.

Attention Deficit Syndrome: Hội chứng thiếu hụt sự chú ý.

Giải thích ý nghĩa của ADS

ADS có nghĩa “Active Denial System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống từ chối chủ động”.