AE là gì? Nghĩa của từ ae

AE là gì?

AE“Armed Forces Africa/Canada/Europe/Middle East” trong tiếng Anh.

AE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AE“Armed Forces Africa/Canada/Europe/Middle East”.

Armed Forces Africa/Canada/Europe/Middle East: Lực lượng vũ trang Châu Phi / Canada / Châu Âu / Trung Đông.
ký hiệu bưu chính.

Một số kiểu AE viết tắt khác:

United Arab Emirates: Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
ISO 3166 digram, mã quốc gia FIPS 10-4.

Artix Entertainment: Artix Entertainment.

American Eagle: O My.

Avestan language: Ngôn ngữ Avestan.
mã ISO 639-1: ae.

Giải thích ý nghĩa của AE

AE có nghĩa “Armed Forces Africa/Canada/Europe/Middle East”, dịch sang tiếng Việt là “Lực lượng vũ trang Châu Phi / Canada / Châu Âu / Trung Đông”.