AEF là gì? Nghĩa của từ aef

AEF là gì?

AEF“American Expeditionary Force” trong tiếng Anh.

AEF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AEF“American Expeditionary Force”.

American Expeditionary Force: Lực lượng viễn chinh Mỹ.

Giải thích ý nghĩa của AEF

AEF có nghĩa “American Expeditionary Force”, dịch sang tiếng Việt là “Lực lượng viễn chinh Mỹ”.