AEGIS là gì? Nghĩa của từ aegis

AEGIS là gì?

AEGIS“Airborne Early warning Ground environment Interface Segment” trong tiếng Anh.

AEGIS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AEGIS“Airborne Early warning Ground environment Interface Segment”.

Airborne Early warning Ground environment Interface Segment: Cảnh báo sớm trong không khí Môi trường mặt đất Phân đoạn giao diện.
từ nguyên giả.

Giải thích ý nghĩa của AEGIS

AEGIS có nghĩa “Airborne Early warning Ground environment Interface Segment”, dịch sang tiếng Việt là “Cảnh báo sớm trong không khí Môi trường mặt đất Phân đoạn giao diện”.