AEO là gì? Nghĩa của từ aeo

AEO là gì?

AEO“Authorized Economic Operator” trong tiếng Anh.

AEO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AEO“Authorized Economic Operator”.

Authorized Economic Operator: Nhà điều hành kinh tế được ủy quyền.

Một số kiểu AEO viết tắt khác:

Alternate Employer Organization: Tổ chức sử dụng lao động thay thế.

Alternative Episcopal Oversight: Giám sát Giám mục thay thế.

Adaptive Execution Office: Văn phòng Thực thi Thích ứng.

Association of Event Organisers: Hiệp hội các nhà tổ chức sự kiện.

Agriculture Extension Officers: Cán bộ Khuyến nông.

ASG-Enterprise Orchestrator.

Association of Event Organizers: Hiệp hội các nhà tổ chức sự kiện.

Annual Energy Outlook: Triển vọng năng lượng hàng năm.

Air Electronics Officer: Nhân viên Điện tử Hàng không.

All Engines Operating: Tất cả các động cơ đang hoạt động.

Advanced Entry Opportunity: Cơ hội nhập học nâng cao.

Air Engineer Officer: Kỹ sư hàng không.

American Eagle Outfitters.

Areosynchronous Equatorial Orbit: Quỹ đạo xích đạo không đồng bộ.

African Economic Outlook: Triển vọng kinh tế châu Phi.

Authorised Economic Operator: Nhà điều hành kinh tế được ủy quyền.

Assistant Educational Officers: Trợ lý sĩ quan giáo dục.

Giải thích ý nghĩa của AEO

AEO có nghĩa “Authorized Economic Operator”, dịch sang tiếng Việt là “Nhà điều hành kinh tế được ủy quyền”.