AEW là gì? Nghĩa của từ aew

AEW là gì?

AEW“Air Expeditionary Wing” trong tiếng Anh.

AEW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AEW“Air Expeditionary Wing”.

Air Expeditionary Wing: Cánh viễn chinh trên không.

Một số kiểu AEW viết tắt khác:

Airborne Early Warning: Cảnh báo sớm trên không.

Airborne Electronic Warfare: Tác chiến điện tử trên không.

All Elite Wrestling: All Elite Wrestling.
Quảng cáo đấu vật chuyên nghiệp của Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của AEW

AEW có nghĩa “Air Expeditionary Wing”, dịch sang tiếng Việt là “Cánh viễn chinh trên không”.