AFAM là gì? Nghĩa của từ afam

AFAM là gì?

AFAM“Associazione Friulana di Astronomia e Meteorologia” trong tiếng Anh.

AFAM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFAM“Associazione Friulana di Astronomia e Meteorologia”.

Associazione Friulana di Astronomia e Meteorologia: Associazione Friulana di Astronomia e Khí tượng.
tiếng Ý, "Hiệp hội Thiên văn và Khí tượng Friuli".

Giải thích ý nghĩa của AFAM

AFAM có nghĩa “Associazione Friulana di Astronomia e Meteorologia”, dịch sang tiếng Việt là “Associazione Friulana di Astronomia e Khí tượng”.