AFATDS là gì? Nghĩa của từ afatds

AFATDS là gì?

AFATDS“Advanced Field Artillery Tactical Data System” trong tiếng Anh.

AFATDS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFATDS“Advanced Field Artillery Tactical Data System”.

Advanced Field Artillery Tactical Data System: Hệ thống dữ liệu chiến thuật pháo binh dã chiến nâng cao.

Giải thích ý nghĩa của AFATDS

AFATDS có nghĩa “Advanced Field Artillery Tactical Data System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống dữ liệu chiến thuật pháo binh dã chiến nâng cao”.