AFES là gì? Nghĩa của từ afes

AFES là gì?

AFES“Automatic Fire Extinguishing System” trong tiếng Anh.

AFES là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFES“Automatic Fire Extinguishing System”.

Automatic Fire Extinguishing System: Hệ thống chữa cháy tự động.

Giải thích ý nghĩa của AFES

AFES có nghĩa “Automatic Fire Extinguishing System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống chữa cháy tự động”.