AFH là gì? Nghĩa của từ afh

AFH là gì?

AFH“Adaptive Frequency-Hopping” trong tiếng Anh.

AFH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFH“Adaptive Frequency-Hopping”.

Adaptive Frequency-Hopping: Nhảy tần số thích ứng.

Một số kiểu AFH viết tắt khác:

Action For Happiness: Hành động vì Hạnh phúc.

African Financial Holdings: Tập đoàn tài chính châu Phi.

Annual Flying Hours: Giờ bay hàng năm.

Angiomatoid Fibrous Histiocytoma: U nguyên bào sợi dạng mạch.

AIDS Foundation Houston: Tổ chức AIDS Houston.

Away From Home: Xa nhà.

Artists For Humanity: Nghệ sĩ vì nhân loại.

Art For Humanity: Nghệ thuật cho nhân loại.

Aid For Haiti: Viện trợ cho Haiti.

Al Futtooh Holding.

After hours: Sau nhiều giờ.
Afh.

Giải thích ý nghĩa của AFH

AFH có nghĩa “Adaptive Frequency-Hopping”, dịch sang tiếng Việt là “Nhảy tần số thích ứng”.