AFJ là gì? Nghĩa của từ afj

AFJ là gì?

AFJ“April Fool's Joke” trong tiếng Anh.

AFJ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFJ“April Fool's Joke”.

April Fool's Joke: Cá tháng Tư.

Giải thích ý nghĩa của AFJ

AFJ có nghĩa “April Fool's Joke”, dịch sang tiếng Việt là “Cá tháng Tư”.