AFL là gì? Nghĩa của từ afl

AFL là gì?

AFL“American Federation of Labor” trong tiếng Anh.

AFL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFL“American Federation of Labor”.

American Federation of Labor: Liên đoàn Lao động Hoa Kỳ.

Một số kiểu AFL viết tắt khác:

American Football League: Giải bóng bầu dục Mỹ.

Arena Football League: Giải bóng đá Arena.

Australian Football League: Liên đoàn bóng đá Úc.

Giải thích ý nghĩa của AFL

AFL có nghĩa “American Federation of Labor”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn Lao động Hoa Kỳ”.