AFROTC là gì? Nghĩa của từ afrotc

AFROTC là gì?

AFROTC“Air Force Reserve Officer Training Corps” trong tiếng Anh.

AFROTC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFROTC“Air Force Reserve Officer Training Corps”.

Air Force Reserve Officer Training Corps: Quân đoàn Huấn luyện Sĩ quan Dự bị Không quân.

Giải thích ý nghĩa của AFROTC

AFROTC có nghĩa “Air Force Reserve Officer Training Corps”, dịch sang tiếng Việt là “Quân đoàn Huấn luyện Sĩ quan Dự bị Không quân”.