AFSCN là gì? Nghĩa của từ afscn

AFSCN là gì?

AFSCN“U.S. Air Force Satellite Control Network” trong tiếng Anh.

AFSCN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFSCN“U.S. Air Force Satellite Control Network”.

U.S. Air Force Satellite Control Network: Mạng lưới kiểm soát vệ tinh của Không quân Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của AFSCN

AFSCN có nghĩa “U.S. Air Force Satellite Control Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng lưới kiểm soát vệ tinh của Không quân Hoa Kỳ”.