AFSPC là gì? Nghĩa của từ afspc

AFSPC là gì?

AFSPC“Air Force Space Command” trong tiếng Anh.

AFSPC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFSPC“Air Force Space Command”.

Air Force Space Command: Bộ tư lệnh Lực lượng Không gian.

Giải thích ý nghĩa của AFSPC

AFSPC có nghĩa “Air Force Space Command”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ tư lệnh Lực lượng Không gian”.