AFV là gì? Nghĩa của từ afv

AFV là gì?

AFV“Armoured Fighting Vehicle” trong tiếng Anh.

AFV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFV“Armoured Fighting Vehicle”.

Armoured Fighting Vehicle: Xe chiến đấu bọc thép.

Giải thích ý nghĩa của AFV

AFV có nghĩa “Armoured Fighting Vehicle”, dịch sang tiếng Việt là “Xe chiến đấu bọc thép”.