AGA là gì? Nghĩa của từ aga

AGA là gì?

AGA“AB Gas-accumulator” trong tiếng Anh.

AGA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AGA“AB Gas-accumulator”.

AB Gas-accumulator: AB Gas-ắc quy.
"ah-gah", công ty Thụy Điển.

Một số kiểu AGA viết tắt khác:

Advanced Graphics Architecture: Kiến trúc đồ họa nâng cao.

Giải thích ý nghĩa của AGA

AGA có nghĩa “AB Gas-accumulator”, dịch sang tiếng Việt là “AB Gas-ắc quy”.