AGDC là gì? Nghĩa của từ agdc

AGDC là gì?

AGDC“Australian Game Developers' Conference” trong tiếng Anh.

AGDC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AGDC“Australian Game Developers' Conference”.

Australian Game Developers' Conference: Hội nghị các nhà phát triển trò chơi Úc.

Giải thích ý nghĩa của AGDC

AGDC có nghĩa “Australian Game Developers' Conference”, dịch sang tiếng Việt là “Hội nghị các nhà phát triển trò chơi Úc”.