AGN là gì? Nghĩa của từ agn

AGN là gì?

AGN“Active Galactic Nucleus” trong tiếng Anh.

AGN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AGN“Active Galactic Nucleus”.

Active Galactic Nucleus: Hạt nhân thiên hà hoạt động.

Giải thích ý nghĩa của AGN

AGN có nghĩa “Active Galactic Nucleus”, dịch sang tiếng Việt là “Hạt nhân thiên hà hoạt động”.