AGP là gì? Nghĩa của từ agp

AGP là gì?

AGP“Accelerated Graphics Port” trong tiếng Anh.

AGP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AGP“Accelerated Graphics Port”.

Accelerated Graphics Port: AGP.

Giải thích ý nghĩa của AGP

AGP có nghĩa “Accelerated Graphics Port”, dịch sang tiếng Việt là “AGP”.