AGT là gì? Nghĩa của từ agt

AGT là gì?

AGT“Automated Guideway Transit” trong tiếng Anh.

AGT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AGT“Automated Guideway Transit”.

Automated Guideway Transit: Chuyển tuyến hướng dẫn tự động.

Một số kiểu AGT viết tắt khác:

Alberta Government Telephones: Điện thoại Chính phủ Alberta.

America's Got Talent: Tìm kiếm tài năng của Mỹ.

Adventure Game Toolkit: Bộ công cụ trò chơi phiêu lưu.

Antiglobulin test: Thử nghiệm antiglobulin.

A Global Threat: Mối đe dọa toàn cầu.

Angiotensinogen.

Asia's Got Talent: Châu Á có tài năng.

Ainsworth Gaming Technology: Công nghệ chơi game Ainsworth.

Algorithmic Game Theory: Lý thuyết trò chơi thuật toán.

Alkyl Guanine Transferase.

Advanced Gliding Training: Đào tạo trượt nâng cao.

American Golf Tour: Tour chơi gôn Mỹ.

Atmospheric Glow Technologies: Công nghệ phát sáng khí quyển.

Australia's Got Talent: Úc có tài năng.

Giải thích ý nghĩa của AGT

AGT có nghĩa “Automated Guideway Transit”, dịch sang tiếng Việt là “Chuyển tuyến hướng dẫn tự động”.