AH là gì? Nghĩa của từ ah

AH là gì?

AH“Attack Helicopter” trong tiếng Anh.

AH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AH“Attack Helicopter”.

Attack Helicopter: Trực thăng tấn công.

Một số kiểu AH viết tắt khác:

Attohenry: Attohenry.
aH.

Ampere-hour: Ampe giờ.
Ah.

Giải thích ý nghĩa của AH

AH có nghĩa “Attack Helicopter”, dịch sang tiếng Việt là “Trực thăng tấn công”.