AHPCRC là gì? Nghĩa của từ ahpcrc

AHPCRC là gì?

AHPCRC“Army High Performance Computing Research Center” trong tiếng Anh.

AHPCRC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AHPCRC“Army High Performance Computing Research Center”.

Army High Performance Computing Research Center: Trung tâm nghiên cứu máy tính hiệu suất cao của quân đội.

Giải thích ý nghĩa của AHPCRC

AHPCRC có nghĩa “Army High Performance Computing Research Center”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm nghiên cứu máy tính hiệu suất cao của quân đội”.