ALC là gì? Nghĩa của từ alc

ALC là gì?

ALC“Advanced Linguist Course” trong tiếng Anh.

ALC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ALC“Advanced Linguist Course”.

Advanced Linguist Course: Khóa học ngôn ngữ học nâng cao.

Một số kiểu ALC viết tắt khác:

AIDS/LifeCycle: AIDS / Vòng đời.

Atlantic Lottery Corporation: Công ty xổ số Đại Tây Dương.

Australian Logistics Council: Hội đồng hậu cần Úc.

Asynchronous Layered Coding: Mã hóa lớp không đồng bộ.

All-Weather Lifeboat Centre: Trung tâm xuồng cứu sinh trong mọi thời tiết.

Advanced Leader Course: Khóa học lãnh đạo nâng cao.

American Lutheran Church: Nhà thờ Luther Hoa Kỳ.

Agricultural Land Commission: Ủy ban đất nông nghiệp.

Air Logistics Command: Bộ Tư lệnh Hậu cần Hàng không.

American Lacrosse Conference: Hội nghị Lacrosse của Mỹ.

Australian Lutheran College: Cao đẳng Lutheran Úc.

Atlantic Lacrosse Conference: Hội nghị Lacrosse Đại Tây Dương.

Aircraft Lease Corporation: Công ty cho thuê máy bay.

AFKN Listener's Club: Câu lạc bộ người nghe AFKN.

Asian Leadership Conference: Hội nghị Lãnh đạo Châu Á.

Action with Lao Children: Hành động với Trẻ em Lào.

Asian Liver Center: Trung tâm Gan Châu Á.

Abuja Leasing Company: Công ty cho thuê Abuja.

Amey Lex Consortium: Hiệp hội Amey Lex.

Aviation Learning Centre: Trung tâm Học tập Hàng không.

Army Legal Corps: Quân đội pháp lý.

Alternative Learning Centre: Trung tâm Kiến thức Thay thế.

Actual LAC: LAC thực tế.

Advanced Leaders Course: Khóa học lãnh đạo nâng cao.

African Liberation Committee: Ủy ban giải phóng châu Phi.

American Language Center: Trung tâm ngoại ngữ Hoa Kỳ.

Alicante Airport: Sân bay Alicante.

Automatic level Control: Kiểm soát mức độ tự động.

Augsburg Lutheran Churches: Nhà thờ Augsburg Luther.

Africana Librarians Council: Hội đồng thủ thư Africana.

Avoided Level Crossing: Vượt qua mức được hỗ trợ.

AMCOM Logistics Center: Trung tâm Logistics AMCOM.

American Legend Cooperative: Hợp tác xã Huyền thoại Mỹ.

Accredited Land Consultant: Tư vấn đất đai được công nhận.

Area Learning Center: Trung tâm Kiến thức Khu vực.

Advanced Lightweight Coupe: Coupe hạng nhẹ nâng cao.

Adelphi Laboratory Center: Trung tâm Phòng thí nghiệm Adelphi.

Assault Landing Craft: Thủ công đổ bộ tấn công.

Andaman Law College: Cao đẳng luật Andaman.

Animal Law Centre: Trung tâm Luật Động vật.

African Legal Centre: Trung tâm pháp lý Châu Phi.

Arts, Literature and Communication: Nghệ thuật, Văn học và Truyền thông.

Akeanon Literary Circle: Vòng tròn văn học Akeanon.

Acting Leading Cadet: Diễn viên hàng đầu.

Adaptive Linear Combiner: Bộ kết hợp tuyến tính thích ứng.

Alternative Learning Center: Trung tâm Kiến thức Thay thế.

Arcot Lutheran Church: Nhà thờ Arcot Lutheran.

Association of Lay Canossians: Hiệp hội các giáo dân Canossians.

African Leadership Centre: Trung tâm Lãnh đạo Châu Phi.

Agricultural Land Classes: Các loại đất nông nghiệp.

Accelerated Learning Centre: Trung tâm Kiến thức Cấp tốc.

Automatic Light Control: Điều khiển ánh sáng tự động.

African Leadership Center: Trung tâm Lãnh đạo Châu Phi.

Autoclave Light Concrete: Bê tông nhẹ Autoclave.

Academic Leadership Community: Cộng đồng Lãnh đạo Học thuật.

Admission Leadership Council: Hội đồng lãnh đạo tuyển sinh.

Active Living Centre: Trung tâm sống năng động.

Adult Leydig Cells: Tế bào Leydig trưởng thành.

Africa Literature Centre: Trung tâm Văn học Châu Phi.

Automatic Line Control: Kiểm soát dòng tự động.

Advanced Logging Combination: Kết hợp ghi nhật ký nâng cao.

Aviation Logistics Center: Trung tâm Logistics Hàng không.

Arkansas Legislative Council: Hội đồng lập pháp Arkansas.

A-Link Concentrator: Bộ tập trung A-Link.

Automatic Location Communicators: Trình giao tiếp vị trí tự động.

Australian Landcare Council: Hội đồng chăm sóc đất đai Úc.

Animal Liberation Conference: Hội nghị giải phóng động vật.

AHANA Leadership Council: Hội đồng lãnh đạo AHANA.

American Ladies Club: Câu lạc bộ phụ nữ Mỹ.

Area Learning Communities: Khu vực học tập cộng đồng.

Asia Leadership Center: Trung tâm Lãnh đạo Châu Á.

Advanced Learning Center: Trung tâm kiến ​​thức nâng cao.

African Lakes Company: Công ty Hồ Châu Phi.

Assault Landing Crafts: Thủ công đổ bộ tấn công.

Advanced Learning Centre: Trung tâm kiến ​​thức nâng cao.

Airline Line Control: Kiểm soát đường hàng không.

Andhra Loyola College: Cao đẳng Andhra Loyola.

Giải thích ý nghĩa của ALC

ALC có nghĩa “Advanced Linguist Course”, dịch sang tiếng Việt là “Khóa học ngôn ngữ học nâng cao”.