ALO là gì? Nghĩa của từ alo

ALO là gì?

ALO“Adjacent Line Operation” trong tiếng Anh.

ALO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ALO“Adjacent Line Operation”.

Adjacent Line Operation: Vận hành đường dây liền kề.

Một số kiểu ALO viết tắt khác:

Apraxia of Lid Opening: Apraxia của việc mở nắp.

Afghanistan Liberation Organization: Tổ chức Giải phóng Afghanistan.

Air Liaison Officer: Nhân viên liên lạc hàng không.

Alfheim Online: Alfheim trực tuyến.

Arab Labor Organization: Tổ chức lao động Ả Rập.

Abraham Lincoln Online: Abraham Lincoln trực tuyến.

Athlete Liaison Officer: Cán bộ liên lạc vận động viên.

Alternative Learning Opportunity: Cơ hội học tập thay thế.

Animal Liberation Orchestra: Dàn nhạc giải phóng động vật.

Association Liaison Organization: Tổ chức liên lạc của Hiệp hội.

Asheville Lyric Opera: Opera trữ tình Asheville.

Austrian Literature Online: Văn học Áo trực tuyến.

Arab Labour Organization: Tổ chức lao động Ả Rập.

Arab Labor Organisation: Tổ chức lao động Ả Rập.

Administration Liaison Officer: Cán bộ liên lạc hành chính.

Giải thích ý nghĩa của ALO

ALO có nghĩa “Adjacent Line Operation”, dịch sang tiếng Việt là “Vận hành đường dây liền kề”.