ANI là gì? Nghĩa của từ ani

ANI là gì?

ANI“Automatic Number Identification” trong tiếng Anh.

ANI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ANI“Automatic Number Identification”.

Automatic Number Identification: Nhận dạng số tự động.

Một số kiểu ANI viết tắt khác:

Animation: Hiệu ứng.

Asian News International.
Tên của hãng thông tấn Ấn Độ.

Giải thích ý nghĩa của ANI

ANI có nghĩa “Automatic Number Identification”, dịch sang tiếng Việt là “Nhận dạng số tự động”.