AOB là gì? Nghĩa của từ aob

AOB là gì?

AOB“Ammonia-Oxidizing Bacteria” trong tiếng Anh.

AOB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AOB“Ammonia-Oxidizing Bacteria”.

Ammonia-Oxidizing Bacteria: Vi khuẩn oxy hóa amoniac.

Một số kiểu AOB viết tắt khác:

Aristocrat Of Bands: Quý tộc của ban nhạc.

Andhra Orissa Border: Biên giới Andhra Orissa.

Austin O'Brien.

Antigua Overseas Bank: Ngân hàng hải ngoại Antigua.

AIBA Open Boxing: Quyền anh mở rộng AIBA.

Accessory Olfactory Bulb: Bóng đèn khứu giác phụ kiện.

Angles Of Bank: Góc ngân hàng.

An Olive Branch: Một cành ô liu.

All Our Business: Tất cả công việc kinh doanh của chúng tôi.

Andhra-Orissa Border: Biên giới Andhra-Orissa.

Asikuma-Odoben-Brakwa.

A is not B: A không phải B.
AoB.

Anterior Oblique Band: Dải xiên trước.

Advanced Operating Bases: Cơ sở hoạt động nâng cao.

Airfield Operations Battalion: Tiểu đoàn Hành quân Sân bay.

Any Other Business: Bất kỳ doanh nghiệp nào khác.

Area of Outstanding Natural Beauty: Khu vực có vẻ đẹp tự nhiên nổi bật.

Giải thích ý nghĩa của AOB

AOB có nghĩa “Ammonia-Oxidizing Bacteria”, dịch sang tiếng Việt là “Vi khuẩn oxy hóa amoniac”.