AON là gì? Nghĩa của từ aon

AON là gì?

AON“Application-Oriented Networking” trong tiếng Anh.

AON là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AON“Application-Oriented Networking”.

Application-Oriented Networking: Mạng hướng ứng dụng.

Một số kiểu AON viết tắt khác:

Activity-On-Node: Hoạt động trên nút.

All Or Nothing: Tất cả hoặc không có gì.

Acceptance Of Necessity: Chấp nhận sự cần thiết.

All Or None: Tất cả hoặc không.

Autoimmune Optic Neuropathy: Bệnh thần kinh thị giác tự miễn dịch.

Active Optical Networks: Mạng quang hoạt động.

Autoregulation Of Nodulation: Tự động điều chỉnh nốt sần.

Antisense oligonucleotide.

Airline Operators of Nigeria: Các nhà khai thác hàng không của Nigeria.

Arctic Observing Network: Mạng lưới quan sát Bắc Cực.

Acute Optic Neuritis: Viêm dây thần kinh thị giác cấp tính.

Giải thích ý nghĩa của AON

AON có nghĩa “Application-Oriented Networking”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng hướng ứng dụng”.