APAC là gì? Nghĩa của từ apac

APAC là gì?

APAC“Asia-Pacific” trong tiếng Anh.

APAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng APAC“Asia-Pacific”.

Asia-Pacific: Châu Á - Thái Bình Dương.
Tên của một khu vực địa lý trên Trái Đất, viết rút gọn bởi các từ in hoa trong cụm từ tiếng Anh Asia - PACific.

Một số kiểu APAC viết tắt khác:

Australian Psychology Accreditation Council: Hội đồng Kiểm định Tâm lý học Úc.

Atlas Performing Arts Center: Trung tâm nghệ thuật biểu diễn Atlas.
Washington DC, Hoa Kỳ.

Australia Partnership for Advanced Computing: Đối tác của Úc về máy tính nâng cao.

Asia Pacific Activities Conference: Hội nghị hoạt động Châu Á Thái Bình Dương.

Audio Publishers Association Conference: Hội nghị Hiệp hội các nhà xuất bản âm thanh.

Australia Pacific Airports Corporation: Công ty cổ phần Sân bay Thái Bình Dương của Úc.

Asia-Pacific Amateur Championship: Giải vô địch nghiệp dư Châu Á - Thái Bình Dương.
Một giải đấu golf.

Giải thích ý nghĩa của APAC

APAC có nghĩa “Asia-Pacific”, dịch sang tiếng Việt là “Châu Á - Thái Bình Dương”.