ASACP là gì? Nghĩa của từ asacp

ASACP là gì?

ASACP“Association of Sites Advocating Child Protection” trong tiếng Anh.

ASACP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASACP“Association of Sites Advocating Child Protection”.

Association of Sites Advocating Child Protection: Hiệp hội các trang web vận động bảo vệ trẻ em.

Giải thích ý nghĩa của ASACP

ASACP có nghĩa “Association of Sites Advocating Child Protection”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội các trang web vận động bảo vệ trẻ em”.