ASOC là gì? Nghĩa của từ asoc

ASOC là gì?

ASOC“Air Sovereignty Operations Centre” trong tiếng Anh.

ASOC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ASOC“Air Sovereignty Operations Centre”.

Air Sovereignty Operations Centre: Trung tâm điều hành chủ quyền trên không.

Một số kiểu ASOC viết tắt khác:

Air Support Operations Centre: Trung tâm Điều hành Hỗ trợ Hàng không.

Airport Security and Operations Centre: Trung tâm Điều hành và An ninh Sân bay.

Antarctic and Southern Ocean Coalition: Liên minh Nam Cực và Nam Đại Dương.

Atlanta Symphony Orchestra Chorus: Dàn hợp xướng của Dàn nhạc Giao hưởng Atlanta.

Australian Standard Offence Classification: Phân loại vi phạm tiêu chuẩn của Úc.

Giải thích ý nghĩa của ASOC

ASOC có nghĩa “Air Sovereignty Operations Centre”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm điều hành chủ quyền trên không”.