AT là gì? Nghĩa của từ at

AT là gì?

AT“Advanced Technology” trong tiếng Anh.

AT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AT“Advanced Technology”.

Advanced Technology: Công nghệ tiên tiến.
Máy tính cá nhân IBM / AT.

Một số kiểu AT viết tắt khác:

Astatine: Astatine.
Tại.

Attotesla: Attotesla.
aT.

Anti-Tank: Chống tăng.

Ashmore and Cartier Islands: Quần đảo Ashmore và Cartier.
mã lãnh thổ FIPS 10-4.

Austria: Áo.
ISO 3166 digram.

Giải thích ý nghĩa của AT

AT có nghĩa “Advanced Technology”, dịch sang tiếng Việt là “Công nghệ tiên tiến”.