ATAG là gì? Nghĩa của từ atag

ATAG là gì?

ATAG“Authoring Tool Accessibility Guidelines” trong tiếng Anh.

ATAG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ATAG“Authoring Tool Accessibility Guidelines”.

Authoring Tool Accessibility Guidelines: Nguyên tắc về khả năng tiếp cận công cụ tác giả.

Một số kiểu ATAG viết tắt khác:

Air Transport Action Group: Nhóm hành động vận tải hàng không.

Giải thích ý nghĩa của ATAG

ATAG có nghĩa “Authoring Tool Accessibility Guidelines”, dịch sang tiếng Việt là “Nguyên tắc về khả năng tiếp cận công cụ tác giả”.